Paralelní a distribuované systémy

Garant: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do oblastí počítačových sítí, programovatelného hardware, kryptografie, náročných paralelních či distribuovaných výpočtů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují pří návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu paralelních a distribuovaných systémů. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu, typicky v malém týmu a zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučení

U studentů oboru se předpokládají znalosti na úrovni stejnojmenného bakalářského oboru. Pokud toto není splněno, je doporučeno si v 1. roce studia chybějící znalosti doplnit zapsáním klíčových bakalářských předmětů, konkrétně pak předmět IV100, jehož obsah se vyskytuje i u SZZ.

Typická altenativní volba v doporučeném průchodu spočívá ve výběru MA009 ve 2. semestru namísto MA002 v 1. semestru, doplněná výběrem IA040 v 1.semestru namísto IA011 ve 2.semestru.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr