Zpracování obrazu

Garant: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Obor poskytne komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolvent je schopen navrhovat a vést vývoj softwarových systémů pro zpracování obrazové informace ve výzkumu (např. molekulárně-biologický výzkum s využitím mikroskopických zobrazovacích technik), v medicíně (např. zpracování obrazů z ultrazvuku, magnetické rezonance, CT mozku), ale i v průmyslu (rozpoznávání otisků prstů či sítnice, záznamů bezpečnostních a dopravních kamer, apod.).

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
 • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
 • PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů (2+1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)
  • PřF:M5180 Numerické metody II (3+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
  • PA170 Digitální geometrie (3+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PV021 Neuronové sítě (4+2 kr.)
  • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)

Doporučení

Předpokládá se, že studenti již během bakalářského studia získali základní znalosti v oblasti práce s digitálním obrazem, a to na úrovni kurzů PB130 a PV131. Rovněž se předpokládají základní znalosti matematiky na úrovni kurzů MB101-MB104, PV189 a PřF:M4180. V případě chybějících znalostí v těchto oblastech je vhodné přednostně absolvovat tyto kurzy na začátku magisterského studia.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PA170 Digitální geometrie (3+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)

2. semestr

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
 • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
 • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
 • PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů (2+1 kr.)

3. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)