Počítačová grafika

Garant: doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejím rozvoji na základě interdisciplinárního působení a využití v dalších vědních oborech. Posluchači se seznámí s principy výstavby grafických architektur, matematickými metodami používanými pro řešení náročných zobrazovacích úloh. Obor poskytuje hlubší znalosti zaměřené na projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím pokročilých technologií počítačové grafiky. Absolvent je schopen působit jako analytik a aplikační programátor v oblastech, které využívají počítačovou grafiku pro modelování, vizualizaci a řešení úloh komunikace člověka s počítačem.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
 • PV251 Vizualizace (3+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • PA157 Seminar on Computer Graphics Research I (2+1 kr.)
  • PA158 Seminar on Computer Graphics Research II (2+1 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M5180 Numerické metody II (3+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA010 Principles of Programming Languages (2+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov (3+2 kr.)
  • IA081 Lambda calculus (3+2 kr.)
  • IA082 Vybrané kapitoly z kvantové mechaniky (2+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
  • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
  • IA168 Algorithmic game theory (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • alespoň 18 kr. za následující předměty:
  • PA093 Projekt z geometrických algoritmů (2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
  • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
  • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)
  • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
  • PV189 Mathematics for Computer Graphics (2+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
  • PV227 Vykreslování na GPU (2+1 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA093 Projekt z geometrických algoritmů (2 kr.)
 • Povinný nebo povinně volitelný M předmět (5 kr.)
 • Povinně volitelný I předmět (5 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA157 Seminar on Computer Graphics Research I (2+1 kr.)
 • PV160 Human-Computer Interaction Laboratory (2 kr.)
 • Povinný nebo povinně volitelný M předmět (5 kr.)
 • Povinně volitelný I předmět (5 kr.)

3. semestr

 • PA158 Seminar on Computer Graphics Research II (2+1 kr.)
 • Povinný nebo povinně volitelný M předmět (5 kr.)
 • Povinně volitelný I předmět (5 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • PV251 Vizualizace (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)