Bezpečnost informačních technologií (Kybernetická bezpečnost)

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) nad rámec společného oborového základu je ponecháno na volbě studenta.

Zaměření Bezpečnost počítačových a komunikačních technologií lépe připraví absolventa na práci v oblasti vývoje a správy systémů podporujících bezpečnost, příp. vhodně volit a aplikovat kryptografické metody pro zajištění konkrétních bezpečnostních funkcí. Absolventi najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů. Zaměření lze absolvovat plně v anglickém jazyce nebo s kombinací českých a anglických předmětů.

Zaměření Kybernetická bezpečnost zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti. Absolventi najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které s ohledem na předpisy ke kybernetické bezpečnosti budou muset nasadit specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Ačkoliv zaměření obsahuje některé anglické předměty, většina výuky probíhá včeštině.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • FSS:ZUR388 Specifika online komunikace (4 kr.)
 • IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols (5+2 kr.)
 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • MV013 Statistics for Computer Science (4+2 kr.)
 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (3+1 kr.)
 • PA211 Advanced Topics of Cyber Security (3+2 kr.)
 • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • PV206 Communication and Soft Skills (5+2 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)
 • PrF:BVV03K Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost (3 kr.)
 • PrF:BVV14K Teorie a metoda práva ICT (3 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • PV181 Laboratory of security and applied cryptography (2+1 kr.)
  • PV204 Security Technologies (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (4+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
  • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)
  • PřF:M8190 Algoritmy teorie čísel (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA081 Lambda calculus (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
  • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
  • IA169 System Verification and Assurance (6+2 kr.)
  • IA170 Randomness and Communication (3+2 kr.)
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
  • PA192 Secure hardware-based system design (6+2 kr.)
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
  • PV208 Advanced Topics of Linux Administration (3+1 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA191 Advanced Computer Networking (2+2 kr.)
  • PA197 Secure Network Design (6+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA193 Secure coding principles and practices (6+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
  • PV258 Requirements Engineering in Agile Software Development (2+2 kr.)
  • PV260 Software Quality (4+1 kr.)

Doporučení

Další doporučené předměty: PV222 Security Architectures (2+1 kr.) , PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.), PrF:BZ209K Právní informatika (4 kr.), PrF:MP57901K IT v právní praxi (2 kr.), PrF:MV735K Normativní systémy v kyberprostoru (3 kr.), PrF:MVV59K Software Law (4 kr.).

Doporučená semestrální skladba vychází z předpokladu, že se student buď profiloval studiem předmětů v oblasti informatiky a relevantních právních oblastí, typicky tedy studiem oboru Informatika ve veřejné správě, nebo je absolventem bakalářského studijního programu Informatika. V prvním případě se předpokládá, že předměty Teorie a metody práva ICT (2+1 kr.), BI301K, BVV03K a PV210 byly absolvovány v průběhu bakalářského studia. Ve druhém případě se předpoklad týká předmětů PV017 a IV054. V případech, kdy nebudou tyto předpoklady naplněny, doporučujeme absolvovat předmět PV210 resp. PV017 resp. IV054 v 1. semestru s přesunem předmětu PV182 resp. PV206 do 3. semestru a ostatní předměty absolvovat v souladu s doporučenou skladbou.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • MV013 Statistics for Computer Science (4+2 kr.)
 • PA191 Advanced Computer Networking (2+2 kr.)
 • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
 • PV206 Communication and Soft Skills (5+2 kr.)
 • PrF:BVV14K Teorie a metoda práva ICT (3 kr.)

2. semestr

 • FSS:ZUR388 Specifika online komunikace (4 kr.)
 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • IA169 System Verification and Assurance (6+2 kr.)
 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • PA211 Advanced Topics of Cyber Security (3+2 kr.)
 • PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.)
 • PrF:BVV03K Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost (3 kr.)

3. semestr

 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA193 Secure coding principles and practices (6+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • PV181 Laboratory of security and applied cryptography (2+1 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (5 kr.)

4. semestr

 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (3+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (15 kr.)