Matematická informatika

Garant: prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

Obor Matematická informatika poskytuje vhodnou přípravu zejména pro další studium a budoucí práci v informatice jako vědním oboru, případně v interdisciplinárních oborech na pomezí matematiky a informatiky. Obor je primárně určen studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Absolventi oboru matematická informatika získají dostatečné základy pro studium libovolného magisterského oboru Informatiky i pro studium příbuzných matematických disciplín. Konkrétní zaměření povinně volitelných teoretických předmětů (informatických či matematických) je ponecháno na volbě studenta.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat náročnější verze předmětů z matematiky a teoretické informatiky, tj. MB201, MB202, MB203, MB204, IB005 a IB107.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
 • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IB031 Úvod do strojového učení (3+2 kr.)
  • IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols (5+2 kr.)
  • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)

Doporučení

Mimo uvedené povinně volitelné předměty jsou studentům nabízeny již od prvního roku studia semináře IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods (2+1 kr.) a IV125 Seminář laboratoře Formela (2+1 kr.).

Vzhledem k důrazu na propojení oboru Matematická informatika s příbuznými matematickými oblastmi se očekává dobrovolný zájem studentů o relevantní matematické předměty vyšší úrovně s prefixy M či MA, například jmenovitě o MA007 Matematická logika (3+2 kr.), MA010 Graph Theory (3+2 kr.), MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.).

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • MB201 Lineární modely B (6+2 kr.)
 • PB150 Architektury výpočetních systémů (2+1 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB005 Formální jazyky a automaty (6+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB202 Diferenciální a integrální počet B (6+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB107 Vyčíslitelnost a složitost (4+2 kr.)
 • MB203 Spojité modely a statistika B (6+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))

4. semestr

 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.) nebo IB031 Úvod do strojového učení (3+2 kr.)
 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MB204 Diskrétní matematika B (6+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)

5. semestr

 • IV054 Coding, Cryptography and Cryptographic Protocols (5+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)