Teoretická informatika

Garant: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.

Cílem oboru je připravit absolventy jednak pro vědecko-výzkumnou práci v informatice, resp. příbuzných oborech, a jednak dát solidní základy těm, kteří mají velmi ambiciozní cíle v informatice vůbec. Absolvent získá velmi široké teoretické základy pro doktorandské studium, ale i základní znalosti a praktické návyky potřebné pro uplatnění v široké praxi informatiky.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • všechny předměty v jedné z následujících variant:
  • zaměření Algoritmy, všech 6 následujících:
   • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
   • IA012 Složitost (2+2 kr.)
   • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
   • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)
   • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
  • zaměření Logika, alespoň 6 z následujících:
   • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
   • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
   • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
   • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
   • IA041 Teorie a specifikace procesů (2+1 kr.)
   • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
   • IA081 Lambda calculus (3+2 kr.)
   • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
   • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA153 Počítačové zpracování přirozeného jazyka (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA066 Úvod do kvantových algoritmov a počítačov (3+2 kr.)
  • IA072 Seminar on Concurrency (2+1 kr.)
  • IA073 GEB -- meze formálních systémů (2+1 kr.)
  • IA075 Quantum seminar (2+1 kr.)
  • IA082 Vybrané kapitoly z kvantové mechaniky (2+2 kr.)
  • IA168 Algorithmic game theory (2+2 kr.)
  • IV107 Bioinformatika I (2+2 kr.)
  • IV123 Future challenges of informatics (2+2 kr.)
  • PA052 Úvod do systémové biologie (2+2 kr.)
  • PB172 Seminář ze systémové biologie (2+1 kr.)
  • PV021 Neuronové sítě (4+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M8190 Algoritmy teorie čísel (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

Zaměření Algoritmy

1. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií (2+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)

2. semestr

 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)

3. semestr

 • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)
 • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IV123 Future challenges of informatics (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

Zaměření Logika

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií (2+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)

2. semestr

 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)

3. semestr

 • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA081 Lambda calculus (3+2 kr.)
 • IV123 Future challenges of informatics (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)