Počítačové sítě a komunikace

Garant: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Obor je zaměřený na získání pokročilých znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor je koncipován tak, aby uspokojil jak zájemce o prakticky orientované pokročilé informace a znalosti z oblasti počítačových sítí a jejich aplikací, tak i zájemce o hlubší seznámení s teoretickými základy oboru a studium počítačových sítí jako speciálního případu distribuovaných systémů. Kromě znalostí v oblasti počítačových sítí student získá během studia znalosti o bezpečnosti, principy práce s multimediálními daty, základní znalosti v oblasti paralelních systémů a nezbytné teoretické zázemí. Absolvent bude schopen působit jako projektant rozsáhlých sítí, vedoucí oddělení počítačových sítí a či vedoucí projektů, případně jako samostatný odborník na aplikace počítačových sítí nebo jejich bezpečnost. Absolvent bude rovněž moci pokračovat v doktorském studiu se zaměřením na počítačové sítě, případně obecněji na oblast počítačových systémů, bezpečnost či v oblasti paralelních a distribuovaných systémů.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 2 z:
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
  • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 1 z:
  • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
  • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)
  • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IV126 Umělá inteligence II (2+2 kr.)
  • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
  • PA167 Rozvrhování (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA156 Dialogové systémy (2+2 kr.)
  • PV070 Digitální knihovny (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA102 Linear and Integer Optimization Tasks and their Solutions (3+2 kr.)
  • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
  • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV165 Procesní řízení (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA041 Teorie a specifikace procesů (2+1 kr.)
  • IA058 Paralelní algoritmy a modely výpočtů (3+2 kr.)
  • IV010 Komunikace a paralelismus (2+2 kr.)
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)

Doporučení

Doporučenou součástí studia je i získání praktických dovedností a zkušeností s konkrétními technologiemi (předměty PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly (4+2 kr.), PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě (4+2 kr.)).

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
 • PV027 Optimalizace (2+2 kr.)
 • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)

2. semestr

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)

3. semestr

 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
 • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (5 kr.)

4. semestr

 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
 • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (15 kr.)