Bezpečnost informačních technologií

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Studium pokrývá znalosti od kódování a teoretické kryptografie po manažerské techniky v oblasti IT a jejich bezpečnosti. Hlavní důraz je kladen na přípravu takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT -- konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) je ovšem ponecháno na volbě studenta.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)
 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (3+1 kr.)
 • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 3 z:
  • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MV008 Algebra I (2+2 kr.)
  • PřF:M0170 Kryptografie (3+2 kr.)
  • PřF:M8190 Algoritmy teorie čísel (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
  • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA174 Design of Digital Systems II (2+2 kr.)
  • PV208 Advanced Topics of Linux Administration (3+1 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA191 Advanced Computer Networking (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PV181 Laboratory of security and applied cryptography I (2+1 kr.)
  • PV204 Laboratory of security and applied cryptography II (2+1 kr.)
 • alespoň 4 z:
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • PA192 Secure hardware-based system design (6+2 kr.)
  • PA193 Secure coding principles and practices (6+2 kr.)
  • PV206 Communication and Soft Skills (5+2 kr.)
  • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
  • PV222 Security Architectures (2+1 kr.)
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)

Doporučení

Níže doporučená semestrální skladba vychází z předpokladu, že předměty PV017, IV054 a PV079 byly absolvovány v průběhu bakalářského studia. V případech, kdy nebude tento předpoklad naplněn, doporučujeme je absolvovat ihned v 1. semestru magisterského studia, s přesunem předmětů IV100 a PV181 do 3. semestru.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
 • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
 • MV008 Algebra I (2+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • PV181 Laboratory of security and applied cryptography I (2+1 kr.)

2. semestr

 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PV222 Security Architectures (2+1 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
 • PA192 Secure hardware-based system design (6+2 kr.)
 • PA193 Secure coding principles and practices (6+2 kr.)
 • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (5 kr.)

4. semestr

 • PA168 Postgraduate seminar on IT security and cryptography (3+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (15 kr.)