Aplikovaná informatika - bez specializace

Garant: proděkan pro studijní programy

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladen na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 2 z:
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA010 Principles of Programming Languages (2+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • alespoň 2 předměty z oblasti OS a sítí:
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
  • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
  • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
  • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
  • PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly (4+2 kr.)
 • alespoň 4 předměty z oblasti programování a aplikací programování:
  • IA014 Advanced Functional Programming (2+2 kr.)
  • IV122 Matematika a programování (3+2 kr.)
  • PA008 Překladače (3+2 kr.)
  • PA081 Programování numerických výpočtů (2+2 kr.)
  • PA163 Programování s omezujícími podmínkami (3+2 kr.)
  • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
  • PV181 Laboratory of security and applied cryptography I (2+1 kr.)
  • PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy (4+1 kr.)
  • PV247 Agilní webový projekt na platformě .NET (4 kr.)
  • PV248 Kurz jazyka Python (2+1 kr.)
  • PV249 Vývoj v jazyce Ruby (4+1 kr.)
  • PV254 Recommender Systems (2+1 kr.)
  • PV255 Vývoj digitálních her (4+1 kr.)
 • alespoň 1 projektový předmět:
  • PA026 Projekt z umělé inteligence (2+1 kr.)
  • PA036 Projekt z databázových systémů (2 kr.)
  • PA037 Projekt z překladačů (2 kr.)
  • PA093 Projekt z geometrických algoritmů (2 kr.)
  • PA107 Projekt z korpusových nástrojů (2 kr.)
  • PA183 Projekt ze systémové biologie (2+1 kr.)
  • PV162 Projekt z digitálního zpracování obrazů (2 kr.)
  • PV191 Projekt z konstrukce digitálních systémů (3+1 kr.)
  • PV256 Projekt z programování pro Android (2 kr.)

Doporučení

U vybrané oblasti, ze které si student volí projektový předmět, je doporučeno absolvovat i relevantní přednášku.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java (4+2 kr.)

2. semestr

 • IV003 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
 • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)

3. semestr

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
 • PV210 Bezpečnostní analýza síťového provozu (3+1 kr.)
 • Projektový předmět (2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (9 kr.)

4. semestr

 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy (4+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (11 kr.)