Počítačové sítě a komunikace

Garant: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí architektur, principů operací a zásad provozu počítačových sítí. Obor umožňuje dvojí průchod, s praktickým a teoretickým zaměřením. Absolvent prakticky zaměřeného průchodu oborem bude mít odpovídající znalosti o principech funkce operačních systémů, přehled v oblasti bezpečnosti počítačových systémů a sítí a zejména bude ovládat teoretické principy i mít praktické znalosti funkce počítačových sítí. Absolventi teoretického průchodu získají nezbytné teoretické základy principů počítačových sítí, doprovozené nezbytnými znalostmi jejich skutečného fungování. Absolventi obou zaměření budou moci po získání bakalářského titulu začít pracovat na pozicích správce počítačových sítí, projektanta sítí menšího rozsahu, případně jako správce sítí se zaměřením na bezpečnost. Absolventi budou rovněž moci bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu. U absolventů teoretického průchodu oborem se předpokládá především pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to jak oboru počítačových sítí a komunikací tak i oborů souvisejících s počítačovými či informačními systémy nebo se zaměřením na bezpečnost počítačových systémů a sítí.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151 a oba dva předměty PB161 a PB162 (nikoliv pouze jeden z nich).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • Alespoň 1 předmět z oblasti Technologie počítačových sítí a multimédií:
  • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV188 Principy zpracování a přenosu multimédií (2+2 kr.)
  • PV192 Paralelní technické systémy (4+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
  • PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice (2 kr.)
 • Alespoň 1 předmět z oblasti Teoretické a právní základy:
  • IV111 Probability in Computer Science (4+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
  • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)
 • Alespoň 1 předmět z oblasti Bezpečnost:
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)

Doporučení

Pro zájemce o magisterské studium v této oblasti se doporučuje absolvovat v posledním roce bakalářského studia předmět MA010 Graph Theory (3+2 kr.).

Doporučenou součástí studia je i získání praktických dovedností a zkušeností s konkrétními technologiemi (předměty PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly (4+2 kr.), PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě (4+2 kr.)).

Doporučený průchod studiem

Prakticky zaměřený průchod

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.) nebo IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (viz poznámky k úvodnímu programování)
 • VB035 English I (2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)

3. semestr

 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

Teoreticky zaměřený průchod

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.))
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB152 Operační systémy (2+2 kr.) (PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.))
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)

3. semestr

 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • VB035 English I (2 kr.)

4. semestr

 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
 • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
 • PB165 Grafy a sítě (2+2 kr.)
 • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)