Aplikovaná informatika - bez specializace

Garant: proděkan pro studijní programy

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a seznámit se s principy tvorby a používání informačních technologií. Posluchači získají znalosti a praktické dovednosti, které mohou použít bezprostředně po nástupu do praxe. Obor je orientován na vývoj programového vybavení a aplikace informatiky.

Studenti mohou po ukončení studia: nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele; pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti; pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

Požadavky

 • Splnit požadavky společného základu, přičemž je nutné absolvovat předmět PB151.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Povinné předměty

 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 3 předměty z oblasti programování:
  • IB109 Návrh a implementace paralelních systémů (2+2 kr.)
  • IV122 Matematika a programování (3+2 kr.)
  • PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET (4+2 kr.)
  • PB071 Úvod do jazyka C (4+2 kr.)
  • PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (3+2 kr.)
  • PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (2+1 kr.)
  • PV168 Seminář z programování v jazyce Java (3 kr.)
  • PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET (3+1 kr.)
  • PV219 Seminář webdesignu (2+1 kr.)
 • alespoň 3 předměty z oblasti operačních systémů, sítí a technického vybavení:
  • PB167 Seminář z operačních systémů (2 kr.)
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
  • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
  • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
  • PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.)
  • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
 • alespoň 1 předmět z oblasti aplikace:
  • IV109 Modelování a simulace (3+2 kr.)
  • IV121 Vybrané aplikace informatiky v biologii (3+2 kr.)
  • PV019 Geografické informační systémy (2+2 kr.)
  • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
  • PV072 Seminář z asistivních technologií (2+1 kr.)
  • PV082 Počítačová chemie (2+2 kr.)
  • PV211 Úvod do získávání informací (3+1 kr.)
  • SIN01 Sociální informatika (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB000 Matematické základy informatiky (3+2 kr.)
 • MB101 Lineární modely (4+2 kr.)
 • PB001 Úvod do informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB151 Výpočetní systémy (3+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.) nebo IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.) (viz poznámky k úvodnímu programování)
 • VB035 English I (2 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět I (1 kr.)

2. semestr

 • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
 • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
 • MB102 Diferenciální a integrální počet (4+2 kr.)
 • PB071 Úvod do jazyka C (4+2 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)
 • VB036 English II (2 kr.)
 • Všeobecně vzdělávací předmět II (2+1 kr.)

3. semestr

 • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
 • IB102 Automaty, gramatiky a složitost (5+2 kr.)
 • MB103 Spojité modely a statistika (4+2 kr.)
 • PB154 Základy databázových systémů (3+2 kr.)
 • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.) (PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.))

4. semestr

 • MB104 Diskrétní matematika (4+2 kr.)
 • PB153 Operační systémy a jejich rozhraní (2+2 kr.)
 • PB156 Počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PV004 UNIX (2+2 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Tělesná výchova (1 kr.)

5. semestr

 • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
 • PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (2+1 kr.)
 • PV028 Aplikační informační systémy (2+1 kr.)
 • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
 • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET (3+1 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)