Paralelní a distribuované systémy

Garant: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy s přesahem do oblastí počítačových sítí, programovatelného hardware, kryptografie, náročných paralelních či distribuovaných výpočtů. Obor klade důraz na vyváženost předmětů poskytujících potřebný teoretický základ a předmětů orientovaných na získání praktických dovedností, které se uplatňují pří návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu paralelních a distribuovaných systémů. Doporučenou součástí studia je i práce na projektu, typicky v malém týmu a zpravidla orientovaném na experimentální a prototypová řešení zajímavých problémů.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku (předmět SZMGR).
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci, viz pokyny.

Povinné předměty

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA040 Modální a temporální logiky procesů (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • PA018 Advanced Topics in Information Technology Security (4+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • alespoň 4 z:
  • IA041 Teorie a specifikace procesů (2+1 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA160 Stochastické systémy (2+2 kr.)
  • IV054 Kódování, kryptografie a kryptografické protokoly (5+2 kr.)
  • IV111 Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)
  • IV112 Projekt z programování paralelních aplikací (5 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • PA037 Projekt z překladačů (2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV192 Paralelní technické systémy (4+2 kr.)
  • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)

Doporučení

U studentů oboru se předpokládají znalosti na úrovni stejnojmenného bakalářského oboru. Pokud toto není splněno, je doporučeno si v 1. roce studia chybějící znalosti doplnit zapsáním klíčových bakalářských předmětů, konkrétně pak předmět IV100, jehož obsah se vyskytuje i u SZZ.

Typická altenativní volba v doporučeném průchodu spočívá ve výběru MA009 ve 2. semestru namísto MA002 v 1. semestru, doplněná výběrem IA040 v 1.semestru namísto IA011 ve 2.semestru.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • IV112 Projekt z programování paralelních aplikací (5 kr.)
 • MA002 Matematická analýza (4+2 kr.)
 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)

2. semestr

 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • IA012 Složitost (2+2 kr.)
 • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
 • IA159 Formal Verification Methods (2+2 kr.)
 • IV111 Pravděpodobnost v informatice (4+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)

3. semestr

 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
 • PV200 Introduction to hardware description languages (3+1 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • IA158 Real Time Systems (2+2 kr.)
 • PA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PA053 Distribuované systémy a middleware (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)