Počítačové systémy

Garant: doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Obor je zaměřený na získání znalostí z architektur, principů operací a zásad provozu počítačových a softwarových systémů. Rozvíjí základní znalosti z těchto oblastí získané absolvováním oboru bakalářského studia Počítačové systémy. Absolvent je schopen působit především jako návrhář a integrátor počítačových a softwarových systémů, systémový programátor a/nebo manažer odpovědný za informační technologie.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat povinné a povinně volitelné předměty ze skupiny "Základ I" nebo "Základ II".
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).
 • Získat nejméně 40 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů oboru, které nebyly započítány do plnění "Základu I" nebo "Základu II".

Povinné a povinně volitelné předměty

 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ I":
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • alespoň 1 z:
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
  • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • Povinné a povinně volitelné předměty - "Základ II":
  • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
  • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
   • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
   • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
   • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
   • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
   • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
   • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
   • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
   • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
   • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
   • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
   • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
   • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
   • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
   • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
   • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
  • alespoň 3 z:
   • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
   • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
   • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
   • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
   • IA012 Složitost (2+2 kr.)
   • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
   • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
   • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
   • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
   • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
   • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
   • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
   • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • alespoň 1 z:
 • alespoň 1 z:
  • IV100 Paralelní a distribuované výpočty (2+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • IA077 Advanced Quantum Information Processing (2+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • PA008 Překladače (3+2 kr.)
  • PA036 Projekt z databázových systémů (2 kr.)
  • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
  • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
  • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
  • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • alespoň 2 z:
  • PV004 UNIX (2+2 kr.)
  • PV017 Bezpečnost informačních technologií (2+2 kr.)
  • PV062 Organizace souborů (2+2 kr.)
  • PV079 Applied Cryptography (3+2 kr.)
  • PV094 Technické vybavení počítačů (3+2 kr.)
  • PV119 Základy práva pro informatiky (2+2 kr.)
  • PV120 Informační právo (2+2 kr.)
  • PV157 Autentizace a řízení přístupu (2+2 kr.)
  • PV169 Základy přenosu dat (2+2 kr.)
  • PV065 UNIX -- programování a správa systému I (2+1 kr.)
  • PV077 UNIX -- programování a správa systému II (2+1 kr.)
  • PV090 UNIX -- seminář ze správy systému (3+1 kr.)
  • PV175 Správa systémů MS Windows I (3+1 kr.)
  • PV176 Správa systémů MS Windows II (3+2 kr.)
  • PV170 Konstrukce digitálních systémů (2+2 kr.)
  • PV171 Diagnostika číslicových systémů (2+2 kr.)
  • PV172 Architektura digitálních systémů (2+2 kr.)
  • PV183 Technologie počítačových sítí (2+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
 • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
 • PA150 Principy operačních systémů (2+2 kr.)
 • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)

2. semestr

 • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
 • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
 • PA104 Vedení týmového projektu (2+2 kr.)
 • PA151 Soudobé počítačové sítě (2+2 kr.)
 • PA160 Počítačové sítě a jejich aplikace II (2+2 kr.)
 • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
 • PřF:M8170 Teorie kódování (3+2 kr.)

3. semestr

 • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
 • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
 • PA008 Překladače (3+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA036 Projekt z databázových systémů (2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)