Počítačová grafika

Garant: doc. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky z dynamicky se rozvíjející oblasti počítačové grafiky a jejím rozvoji na základě interdisciplinárního působení a využití v dalších vědních oborech. Posluchači se seznámí s principy výstavby grafických architektur, matematickými metodami používanými pro řešení náročných zobrazovacích úloh. Obor poskytuje hlubší znalosti zaměřené na projekci a realizaci softwarových aplikací s využitím pokročilých technologií počítačové grafiky. Absolvent je schopen působit jako analytik a aplikační programátor v oblastech, které využívají počítačovou grafiku pro modelování, vizualizaci a řešení úloh komunikace člověka s počítačem.

Požadavky

 • Získat nejméně 120 kreditů za celou dobu studia.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat 20 kreditů za předmět SDIPR a obhájit diplomovou práci (viz pokyny).

Povinné a povinně volitelné předměty

Původní verze dokumentu obsahovala chybně u druhé volby uvedeno "alespoň 1 z" místo správného "alespoň 3 z". Za chybu se omlouváme.
 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (20 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program) (0 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • MA002 Matematická analýza III (3+2 kr.)
  • MA007 Matematická logika (3+2 kr.)
  • MA010 Graph Theory (3+2 kr.)
  • MB008 Algebra I (2+2 kr.)
  • MA009 Algebra II (2+2 kr.)
  • MV011 Statistika I (4+2 kr.)
  • MA012 Statistika II (4+2 kr.)
  • MA015 Grafové algoritmy (3+2 kr.)
  • PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II (4+2 kr.)
  • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
  • PřF:M7190 Teorie her (3+2 kr.)
  • PřF:M4155 Teorie množin (2+2 kr.)
  • PřF:M4180 Numerické metody I (4+2 kr.)
  • PřF:M9100 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic (3+2 kr.)
  • PřF:M5110 Okruhy a moduly (3+2 kr.)
  • PřF:M7150 Teorie kategorií (2+2 kr.)
 • alespoň 3 z:
  • IB108 Algoritmy a datové struktury II (3+2 kr.)
  • IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů (3+2 kr.)
  • IA008 Computational Logic (4+2 kr.)
  • IA011 Sémantiky programovacích jazyků (3+2 kr.)
  • IA012 Složitost (2+2 kr.)
  • IA014 Funkcionální programování (3+2 kr.)
  • IA023 Petriho sítě (2+2 kr.)
  • IA038 Typy a důkazy (3+2 kr.)
  • IA039 Architektura superpočítačů a intenzivní výpočty (2+2 kr.)
  • IA046 Vyčíslitelnost (2+2 kr.)
  • IA062 Randomized Algorithms and Computations (3+2 kr.)
  • IA101 Algoritmika pro těžké problémy (2+2 kr.)
  • IA157 Logická analýza přirozeného jazyka II (2+2 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PA158 Výzkum v počítačové grafice - seminář (2+1 kr.)
 • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
 • PA157 Seminar on Computer Graphics Architectures (2+1 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • alespoň 15 kr. za následující předměty:
  • PV027 Optimalizace (3+2 kr.)
  • PV189 Mathematics for Computer Graphics (2+2 kr.)
  • PV197 GPU Programming (2+2 kr.)
  • PV227 Programování grafických karet (2+1 kr.)
  • PřF:M5180 Numerické metody II (3+2 kr.)
  • PA128 Similarity Searching in Multimedia Data (2+2 kr.)
  • PA171 Digital Image Filtering (4+2 kr.)
  • PA172 Image Acquisition (2+2 kr.)
  • PA173 Mathematical Morphology (3+2 kr.)

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I (2+2 kr.)
 • PA010 Počítačová grafika (2+2 kr.)
 • PA093 Projekt z geometrických algoritmů (2 kr.)
 • PřF:M7130 Geometrické algoritmy (2+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

2. semestr

 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2+2 kr.)
 • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
 • PV112 Programování grafických aplikací (3+2 kr.)
 • Volitelný předmět M (5 kr.)
 • Volitelný předmět I (5 kr.)

3. semestr

 • PA158 Výzkum v počítačové grafice - seminář (2+1 kr.)
 • Volitelný předmět M (4 kr.)
 • Volitelný předmět I (4 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)

4. semestr

 • PA152 Efektivní využívání databázových systémů (2+2 kr.)
 • PA157 Seminar on Computer Graphics Architectures (2+1 kr.)
 • PA166 Advanced Methods of Digital Image Processing (4+2 kr.)
 • SDIPR Diplomová práce (10 kr.)