Archiv zpráv a událostí

Zahraniční studia

 • Obrázek

  Stipendia vlády Švýcarské konfederace

  Swiss Government Excellence Scholarships každoročně nabízí České republice 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:
  • PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)
  • Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců
  • Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců
  Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.
  Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.
  Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

  Webová adresa

  Přílohy