Archiv zpráv a událostí

Výzkum a vývoj

 • Obrázek

  Cena rektora MU

  Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v roce 2022 v následujících kategoriích:

  • Cena za významný tvůrčí počin,
  • Cena za významný umělecký počin,
  • Cena za významný sportovní výkon,
  • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
  • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
  • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
  • Cena pro vynikající pedagogy, 
  • Cena za inovace ve výuce,
  • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
  • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
  • Cena za vynikající disertační práci,
  • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
  • Cena za dobrovolnictví.

  Ohledně návrhů, které se týkají bakalářských a magisterských studentů, se prosím obraťte na Mgr. Simonu Davidovou, ohledně doktorských studentů na Adu Nazarejovou a v ostatních kategoriích na Ing. Renatu Vévodovou nejpozději do 21. ledna.

  Termín podání návrhů do všech kategorií na RMU je 31.1.2022.

  Webová adresa
  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.