Archiv zpráv a událostí

Výzkum a vývoj

 • Online zasedání Vědecké rady Fakulty informatiky MU

  V pátek 3. prosince 2021 proběhne online zasedání Vědecké rady FI MU přes MS Teams https://is.muni.cz/go/vrfi03122021.


  Program jednání (uvedené časy jsou orientační):

  • 9,30 - zahájení jednání
  • 9,35 - habilitační řízení - RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D., FI MU (cca 10,25 - 10,40 neveřejná část)
  • 10,45 - prominutí předchozího jmenování docentem - Stanislav Živný, D.Phil., University of Oxford
  • 11,05 - zahájení řízení ke jmenování profesorem - doc. Dr.rer.nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D., TUM Munich
  • 11,20 - zahájení řízení ke jmenování profesorem - doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., FI MU
  • 11,35 - zahájení habilitačního řízení - Mgr. Bc. Vít Nováček, PhD, FI MU
  • 11,50 - záležitosti doktorského studia
  • 12,05 - záležitosti bakalářského a magisterského studia 
  • 12,30 - různé 

  Jednání Vědecké rady FI MU je veřejné kromě neveřejné části habilitačního řízení. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

  Původní zpráva na Vývěsce v IS.