Archiv zpráv a událostí

Výzkum a vývoj

 • Nová výzva GAČR - LA s polskou agenturou NCN

  GAČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave.

  Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2021 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

  Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

  Pro bližší informace  kontaktujte fakultní projektovou podporu pro GAČR Danu Komárkovou (dkomar@fi.muni.cz), podrobné informace najdete také na stránkách  GAČRu.

  Webová adresa
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.