Archiv zpráv a událostí

Výzkum a vývoj

 • Obrázek

  Získejte grant GAMU 2022 pro svůj projekt

  Od 1.9.2021 jsou vyhlášeny výzvy z oblasti Programu podpory výzkumu 2022. Aktuálně můžete získat podporu ze všech výzev: HORIZONS (F); INTERDISCIPLINARY (G); MUNI SCIENTIST (S); MASH (I); MASH JUNIOR (J) i Career Restart (R).

  GAMU poskytuje granty v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a snaží se podpořit své perspektivní a výkonné badatele.

  Plánujete připravovat mezinárodní projekt v rámci Horizon Europe, ERC, nebo uvažujete o jiném zahraničním poskytovateli? Budete stát v roli hlavního řešitele, příp. spoluřešitele? Pak je pro Vás vhodný program HORIZONS (F), který vám poskytne až 400 tis. Kč na náklady spojené s přípravou projektu, jazykové korektury, expertní poradenství. Na webu najdete veškeré podmínky a potřebné formuláře.

  Realizujete mezioborový výzkum, jehož výsledky mají ambice pro následné ověření proveditelnosti? Tematicky se orientuje na alespoň dvě z následujících domén: Physical Sciences and Computer Science, Life Sciences, Social Sciences and Humanities? Pak je pro vás vhodný program INTERDISCIPLINARY (G), který vám poskytne až 6 mil. Kč na 3 roky řešení projektu. Do projektu můžete zapojit i odborníky mimo MU. Ti se však projektu účastní bez nároku na finanční podporu. Na webu najdete veškeré podmínky a potřebné formuláře.

  Jste renomovaný a úspěšný vědec, nebo teprve krátce držitel titulu PhD, a v odborné komunitě již něco znamenáte? Láká vás pracovat na FI MU? Pak máte unikátní příležitost rozšířit řady našich skvělých vědeckých pracovníků a stát se právoplatným členem naší fakulty. Využijte k tomu programů MASH (I) a MASH JUNIOR (J), které vám poskytnou až 5 mil. Kč/rok po dobu 5 let (MASH), příp. 2 mil. Kč na rok po dobu 3 let (MASH JUNIOR) na výzkum. Podrobné podmínky pro MASH i MASH JUNOR najdete na webu. 

  Museli jste v minulosti přerušit svoji vědeckou kariéru a máte již ukončené Ph.D.? Chcete se aktuálně vrátit do nějaké z výzkumných skupin FI MU a vaším posledním zaměstnavatelem byla před přerušením kariery MU? Podejte si žádost do programu Career Restart (R) a získejte až 500 tis. Kč na rok po dobu 2 let na snazší a rychlejší znovuzapojení do výzkumu. Podrobné podmínky k této výzvě, včetně potřebných formulářů najdete na webu


  Zapojit se do soutěží na rok 2022 můžete podle následujícího harmonogramu:

  Podpora přípravy mezinárodních grantů – HORIZONS (F)

  Soutěžní lhůta: od 1. 9. 2021

  Hodnoticí lhůta: průběžně do 31. 12. 2022

  Realizace projektů: v návaznosti na Rozhodnutí


  Mezioborové výzkumné projekty – INTERDISCIPLINARY (G)

  Soutěžní lhůta: 1. 9. 2021 – 15. 10. 2021

  Hodnoticí lhůta: 16. 10. 2021 – 15. 2. 2022

  Realizace projektů: 1. 4. 2022 – 31. 12. 2024


  Cena za vynikající výsledky výzkumu – MUNI SCIENTIST (S)

  Sběr nominací: 1. 9. 2021 – 15. 10. 2021

  Vyhlášení: 22. 11. 2021


  MUNI Award in Science and Humanities – MASH (I)

  Soutěžní lhůta: 1. 9. 2021 – 10. 12. 2021

  Hodnoticí lhůta: 11. 12. 2021 – 30. 4. 2022

  Realizace projektu: v návaznosti na Rozhodnutí (délka projektu 5 let)


  MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR – MASH JUNIOR (J)

  Soutěžní lhůta: 1. 9. 2021 – 10. 12. 2021

  Hodnoticí lhůta: 11. 12. 2021 – 30. 4. 2022

  Realizace projektů: v návaznosti na Rozhodnutí (délka projektu 3 roky)


  Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry – Career Restart (R)

  Soutěžní lhůta: 1. 9. 2021 – 15. 10. 2021

  Hodnoticí lhůta: 16. 10. 2021 – 21. 11. 2021

  Realizace projektů: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023


  Podrobně se soutěž řídí aktuální Směrnicí a Přílohou se specifikovanými podmínkami jednotlivých programů. Bližší informace můžete najít na webu GAMU


  Pokud se chcete do programu zapojit, pro bližší informace prosím kontaktujte Radku Báčovou.

  Webová adresa
  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.