Archiv zpráv a událostí

Výzkum a vývoj

 • Obrázek

  Ministerstvo vnitra vyhlásilo dva programy bezpečnostního výzkumu s počátkem řešení 1. 1. 2022

  Program SECTECH, 1. veřejná soutěž

  Je program zaměřený na vývoj, testování a evaluaci nových bezpečnostních technologií pro řešení strategických otázek a potřeb bezpečnostních a záchranných sborů.

  Po dobu 24 měsíců můžete na každého člena konsorcia získat podporu až 40 mil. Kč na experimentální vývoj bezpečnostních technologií. FI MU se může projektu účastnit pouze jako partner konsorcia, které vede podnik. Ideálně by mělo být konsorcium vedené začínajícím, malým nebo středním podnikem.

  Podrobné informace najdete na: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

  Termín podání projektu: 6. 5. 2021 v 16:00

   

  Program IMPAKT 1, 2. veřejná soutěž podprogram 1 Společné výzkumné projekty

  Program se zaměřuje na problematiku umělé inteligence jako prostředku zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

  Podporovány budou výhradně strategické projekty s délkou řešení 36 měsíců, které společně řeší minimálně dvě výzkumné organizace. Zapojení podniků jako příjemců dotace, není v této výzvě povoleno. Intenzita podpory projektu je 100 %.

  Podrobné informace najdete na: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-1.aspx

  Termín podání projektu: 3. 5. 2021 v 16:00

   

  Pokud máte zájem účastnit se alespoň jednoho z programů, kontaktujte prosím do 31. 3. 2021 Janu Halámkovou (halamkova@fi.muni.cz). Rádi s vámi budeme projekty konzultovat a pomůžeme vám připravit formální části žádosti. 

  Webová adresa
  Přílohy