Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Na informatice je celkem chill

  První ze Dnů otevřených dveří na Fakultě informatiky MU přivítal přes 250 návštěvníků z řad možných uchazečů a jejich rodinných příslušníků. Děkan Jiří Barnat je provedl nabízenými studijními programy a náležitostmi přijímacího řízení. Následovala prohlídka vybraných výzkumných laboratoří, společně s představením Sdružení průmyslových partnerů i možností zahraničních studijních výjezdů. Novinkou byl fotokoutek Minecraft FIfoto, který zájemce díky umělé inteligenci přenesl do prostředí fakulty vystavěného ze známých kostiček. Jak se u nás uchazečům líbilo a co pro ně chystáme příště? 

  2. listopad 2023 na FI patřil programu prvního Dne otevřených dveří, který tradičně věnujeme zájemcům o bakalářské studium. Díky souběhu s veletrhem Gaudeamus Brno k nám zavítala i řada přespolních hostů. Více jak polovina z nich se přijela podívat ze Slovenska, což odpovídá i následné skladbě naší studentské obce. „Společně s prestiží fakulty láká studující ze Slovenska i výhodná geografická poloha Brna, stejně jako možnost používat slovenštinu při studiu“, vysvětluje Stanislav Podroužek, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a spolupráce s partnery FI MU.

  Uchazeči si na FI každoročně mohou vybrat ze tří dnů otevřených dveří (DOD). Vedle možností studia ukazujeme i široké spektrum vědeckých témat, kterými se zabývají naše laboratoře, ať už tajemství kyberbezpečnosti, příklady interakce člověka s počítačem, nebo třeba zákulisí filmové tvorby každoročního Filmového festivalu FI MU. Nejvíce úspěchu mívá originální program Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), která letos návštěvníky zve do mobilní aplikace simulující rozhodovací procesy na pozadí počítačové hry. Při setkání se zástupci našeho Sdružení průmyslových partnerů se dozvědí o propojení studia s praxí a možnostech spolupráce, např. při psaní závěrečných prací nebo formou stáží. 

  Celým programem provází současní studující, kteří rádi sdílejí své zkušenosti s životem na FI. Umí poradit v praktických věcech, jako je výběr studijního programu, podání přihlášky nebo hledání ubytování. „Naším přáním je, aby od nás uchazeči odcházeli s konkrétní představou, jak můžeme přispět k jejich úspěšné životní cestě. Chceme být autentičtí a nabídnout setkání se vším, co je při studiu potká a představit příležitosti, které umíme nabídnout“, dodává Podroužek. Na každé z akcí sbíráme zpětnou vazbu, abychom tak uměli reagovat na potřeby uchazečů. Například už v prosinci přineseme nově debatu uchazečů se studujícími ze všech nabízených bakalářských programů, abychom lépe vysvětlili daná specifika a usnadnili tak každému výběr. 

  Co říkají ti, kteří už tu byli? Zeptali jsme se, co by o Dni otevřených dveří řekli svým kamarádům:

  • „Super atmosféra a milí nápomocní studenti.“
  • „Dozvíte se všechno, co potřebujete.“
  • „Dobrá zkušenost, doporučuji přijít si to poslechnout“
  • „Že se mi DOD líbil.“
  • „Že udělali chybu, že nepřišli!“
  • „Cool reklamní předměty.“
  • „Zajímavé, sranda a dost informativní“
  • „Celkem chill“

  Přesvědčte se sami! Další dny otevřených dveří proběhnou v pondělí 18. prosince 2023 a v pátek 26. ledna 2024. V lednovém termínu navíc nabídneme program i zájemcům o magisterské programy.

  Těšíme se na vás!


  Autorka: Marta VrlováOddělení vnějších vztahů a spolupráce s partnery, FI MU


  Přílohy