Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Jan Vykopal finalistou v národní soutěži Kyber cena roku v kategorii učitel

  Zajímáte se o kyberbezpečnost? Zajímají vás osobnosti v této oblasti? A už jste slyšeli o národní soutěži „KYBER CENA ROKU“? V prvním ročníku Kyber cena roku, byl nominovaný i RNDr. Jan Vykopal, Ph.D. z FI MU, a to v kategorii Kyber Učitel/učitelka. Pojďme společně odhalit, co motivuje RNDr. Jana Vykopala, Ph.D. k tomu, aby nejen učil, ale také neustále hledal nové cesty, jak své vědomosti předávat dál a jaký má jeho práce dopad nejen na studenty FI MU, ale na celou společnost v dnešní digitální době.

  Národní soutěž Kybercena roku vznikla, aby ocenila jednotlivce a organizace, kteří se podílí na posilování odolnosti české společnosti v kyberprostoru. Nominace v kategorii Učitel roku mě potěšila, protože si i další v ČR všimli mé práce, která má dopad nejen na studenty FI MU,“ vyjádřil se k soutěži i své nominaci RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

   

  Gratulujeme k Vaší nominaci mezi finalisty Kyber ceny roku v kategorii „Kyber Učitel/učitelka roku“. Jaký význam přikládáte nominaci na Kyber cenu roku pro Vaši další profesní činnost a pro oblast kybernetické bezpečnosti jako takovou?

  Nominace mě utvrdila v tom, že má smysl kyberbezpečnost nejen učit na fakultě a zkoumat, jak ji učit lépe, ale věnovat se i osvětovým akcím, jako je např. Kybersoutěž pro talentované studenty z celé republiky.

   

  V dnešní době je obzvlášť důležité šířit povědomí o kyberbezpečnosti, proto je skvělé, že jste se ujal této role. Jak se podle Vašeho názoru vyvíjí oblast kybernetické bezpečnosti v posledních letech a jaké jsou podle Vás klíčové dovednosti, které by měli studenti získat/či ovládat?

  Základem jsou technické znalosti a dovednosti. Kyberbezpečnost však kromě technologií zahrnuje i uživatele, procesy a komunikaci mezi aktéry kyberprostoru. Např. pokud bude student disponovat výbornými technickými dovednostmi, ale nebude se umět správně a rychle rozhodovat nebo komunikovat, řešení kyberbezpečnostního incidentu nebude efektivní.


  Jaké inovativní metody nebo přístupy ve výuce používáte, aby bylo učení o kybernetické bezpečnosti pro studenty atraktivní a praktické?

  Je to právě důraz na získávání a procvičování technických i netechnických dovednosti v prostředí, které se co nejvíce blíží praxi. V jednom předmětu si např. studenti zkoušejí celý proces penetračního testování – od zjištění zranitelností v systému, přes jejich reportování až po prezentaci nálezů zadavateli. V jiném předmětu jsou v roli členů bezpečnostního týmu, který řeší phishingový útok a musí v omezeném čase prioritizovat a provádět jednotlivé úkony a komunikovat s ostatními aktéry tak, jak by to bylo v praxi.

   

  V dnešní digitální době se zdá, že se všechny změny dějí přímo závratnou rychlostí. Jaké jsou Vaše profesní cíle a vize v oblasti vzdělávání kybernetické bezpečnosti pro následující léta?

  Kromě samotné výuky, se věnuji inovaci formátu tzv. tabletop cvičení, které simulují kyberbezpečnostní krize a incidenty. Připravit, uspořádat a vyhodnotit taková cvičení stojí dnes spoustu času velkého množství lidí. Mým cílem je zjednodušit všechny fáze přípravy takového cvičení pomocí softwarové platformy, která umožní i analýzu průběhu cvičení a hodnocení účastníků včetně podání zpětné vazby. 

   

  Slavnostní vyhlášení prvního ročníku KYBER CENY ROKU proběhlo v hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze, a to 6. října 2023. Porota celkem obdržela 80 nominací v 5 soutěžních kategorií z nichž vybrala 17 finalistů a následně 5 vítězů. Gratulujeme RNDr. Janu Vykopalovi, Ph.D., za jeho umístění mezi čtyři finalisty v kategorii Kyber učitel/učitelka a oceňujeme, že svou činností pomáhá vytvářet bezpečné kyber prostředí. Věříme, že i jeho studenti budou v jeho stopách pokračovat a pomáhat vytvářet bezpečný digitální svět. Talentovaní studenti mohou začít už teď a účastnit se Kybersoutěže.

  Foto: Archiv Kyber cena roku

  Webová adresa
  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.