Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Tomáš Foltýnek se podílel na výzkumu testování detekčních nástrojů pro text generovaný AI

  Nový výzkum provedený v oblasti umělé inteligence otevírá důležité otázky
  ohledně detekce textů generovaných umělou inteligencí (AI). Studie se
  zaměřovala na hodnocení funkčnosti detekčních nástrojů a jejich schopnosti
  rozpoznat rozdíl mezi textem generovaným AI a textem napsaným člověkem. 

  Výzkum zahrnuje 12 veřejně dostupných nástrojů a dva komerční systémy
  (Turnitin a PlagiarismCheck), které se běžně používají v akademickém prostředí.
  Výsledky jsou překvapivé, protože bylo zjištěno, že stávající detekční nástroje
  nejsou dostatečně přesné a spolehlivé. Často klasifikují obsah generovaný AI
  (ChatGPT) jako text psaný člověkem, navíc techniky obfuskace obsahu výrazně
  zhoršují výkonnost těchto nástrojů. Ve vědeckém článku jsou shrnuty aktuální
  podobné vědecké i nevědecké snahy v této oblasti a představuje se v něm
  výsledek jednoho z nejrozsáhlejších dosud provedených testů, který je založen
  na přísné metodice výzkumu, originálním souboru dokumentů a širokém
  záběru.

  Studie, která byla citována i v prestižním časopise MIT Technology Review,
  poskytuje důležité poznatky o současných výzvách v detekci textů generovaných
  umělou inteligencí. Nyní víme, že je třeba vyvinout spolehlivější metody pro
  rozpoznání takového obsahu a zajistit tak bezpečné využívání AI v akademickém i
  širším kontextu. Výzkumy v této problematice jsou klíčové pro posun vědy a
  technologií vpřed v moderním světě. Věříme, že se na základě cenných informací
  z výzkumu podaří vylepšit nejen detekční technologie, ale i zajistit větší
  ochranu proti zneužití obsahů generovaných umělou inteligencí. Gratulujeme
  celému výzkumnému týmu, jehož členem byl i Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. z FI
  MUNI.

  Odkaz na celou studii najdete zde:  https://muni.cz/go/de3f70.
  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.