Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Laureáti MUNI Innovation Award 2023 za Fakultu informatiky

  26.4. ve 14:00 byli v rámci MU Business Research Forum 2023 vyhlášeni laureáti MUNI Innovation Award 2023, které je oceněním studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

  Zdeněk Matěj byl oceněn za výzkum využití výpočetních technologií a hardwarových systémů v měřeních ionizujícího záření u reaktorů, částicových urychlovačů a generátorů částic. Vyvíjené systémy jsou nově integrovány do zařízení, která jsou v dnešní době nasazené například u reaktoru LVR-15 v Řeži nebo VR-1 v Praze na ČVUT. Algoritmy umožňující rychlé zpracování dat pomáhají vyhodnocovat měření v reálném čase a tím napomáhat například ke zvýšení radiační ochrany obyvatelstva. Spolupráce v těchto oblastech se týká i vývoje a výzkumu na projektech s International Atomic Energy Agency (IAEA), kde tým díky těmto zařízením přispěl k zpřesnění účinných průřezů v knihovnách jaderných dat.

  Jan Kasprzak byl oceněn za aplikovaným výzkum s orientací na technické a procesní aspekty odhalování plagiátorství, zejména v textech závěrečných prací. Výsledkem práce týmu pod jeho vedením je technický nástroj na hledání podobností v textových dokumentech, dostupný v rámci IS MU, informačních systémů dalších vysokých škol, celostátního archívu závěrečných prací Theses.CZ i specializovaného systému pro odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.CZ. Tento systém je v provozu již od roku 2008. V roce 2010 byl vyhodnocen jako nejlepší systém hledání podobností v rámci evaluační kampaně PAN 2010. Systém je postupně doplňován o další vlastnosti, jako například detekce útoku pomocí stejně vypadajících písmen (homografů), podvržení jiné textové vrstvy ve formátu PDF a dalších.

  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.