Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Ceny MUNI Scientist 2021 již mají své držitele. Vědci z Fakulty informatiky MU se radovali hned třikrát!

  Dne 22. listopadu 2021 se v prostorách Mendelova refektáře v Augustiniánském opatství na Starém Brně konal druhý ročník udílení cen MUNI Scientist 2021. Ocenění je součástí aktivit Grantové agentury MU a je určeno významným počinům v oblasti výzkumu. Jeho smyslem je rovněž motivace vědců ke špičkovému výzkumu a zvýšení prestiže univerzity i fakult v rámci vědecké komunity a v očích veřejnosti.

  Za Fakultu informatiky MU se můžeme radovat z následujících úspěchů:

  Barbora Bühnová, proděkanka pro průmyslové partnery FI MU, byla oceněna pro své mezinárodní vědecké renomé, osvětovou činnost a vysoce kvalitní publikační výsledky. Je mj. zvolenou předsedkyní řídícího výboru ICSA (International Conference on Software Architecture) a místopředsedkyní EUGAIN, Evropské sítě pro genderovou vyváženost v informatice.

  Miloš Dokulil, z Katedry strojového učení a zpracování dat FI MU, byl oceněn za práci o skrytém odkazu jednoho z nejvýznamnějších světových myslitelů 20. století, brněnského rodáka Kurta Gödela, a jeho možný osobní náboženský vhled coby autora modálně logické verze důkazu boží existence.

  Barbora Kozlíková, z Katedry vizuální informatiky FI MU, byla oceněna coby světově uznávaná odbornice v oblasti vizualizace dat a zakladatelka vizualizační skupiny VisItLab. V roce 2021 jako spoluautorka zveřejnila čtyři články v recenzovaném vědeckém časopisu IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

  Všem třem oceněným upřímně gratulujeme!

  Laureáti převzali cenu z rukou prorektorky pro výzkum a doktorské studium Šárky Pospíšilové. Celkem bylo oceněno přes třicet vědců a vědkyň, kteří v uplynulém roce dosáhli ve své výzkumné práci výjimečných výsledků. Skupina MUNI Scientists tak nyní čítá více než sedmdesát osobností a v dalších letech se zcela jistě dále rozroste.

  Více informací o akci a přehled všech oceněných naleznete v Magazínu M

  Fofo: Twitter @MUNI_Science

  Přílohy