Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Řešitelkou prvního projektu financovaného GA ČR v rámci iniciativy Weave je Simone Kriglstein z Fakulty informatiky MU

  Ve spolupráci se Science Europe byla spuštěna iniciativa Weave. Ve spolupráci se Science Europe byla spuštěna iniciativa Weave. Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní. Do roku 2025 má propojit dvanáct národních a regionálních agentur financujících základní výzkum z 11 evropských zemí, včetně Grantové agentury ČR (GA ČR). Cílem iniciativy je především zjednodušit podávání návrhů a proces výběru společných projektů a zajistit financování a podporu excelentních mezinárodních výzkumných projektů.

  Prvním projektem financovaným GA ČR v rámci Weave se stane projekt „Vis4Schools: Podpora gramotnosti vizualizace informací ve školách“. Řešitelkou na české straně je Dipl.-Ing. Dr. Simone Kriglstein, která působí na Katedře vizuální informatiky FI MU. Na tříletém projektu bude spolupracovat s kolegy z Rakouska.

  Science Europe je sdružením organizací zajišťujících financování evropského výzkumu (RFO) a organizací, které výzkum přímo provádějí (RPO). Přebírá a rozvíjí řadu aktivit v minulosti realizovaných pod záštitou European Science Foundation, která svou činnost ukončila v roce 2015.

  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.