Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Představujeme NMgr. program: Umělá inteligence a zpracování dat

  Umělá inteligence, strojové učení, neuronové sítě, statistiky, vizualizace dat a technologie zpracování rozsáhlých dat - to je jádro navazujícího magisterského programu Umělá inteligence a zpracování dat na FI MU. Pracujte už v průběhu studia na konkrétních případových studiích, vědeckých projektech nebo projektech průmyslových partnerů v jedné ze 4 specializací:

  Strojové učení a umělá inteligence
  Chcete se stát odborníky s hlubokou znalostí metod strojového učení a umělé inteligence a získat zkušenosti s jejich aplikací? Na FI se můžete setkat s výzkumem v oblasti matematických vyhledávačů, za který získal doktorand Vít Novotný ocenění Brno Ph.D. talent. Postdoktorand Michal Balážia si odnesl cenu Josepha Fouriera udělovanou francouzskou ambasádou za vývoj biometrického systému, který dokáže rozlišovat osoby na základě chůze. Velký potenciál má výzkum adaptabilních výukových systémů, kterým se zabývá výzkumná skupina vedená Radkem Pelánkem. Příklady vyvinutých systémů jsou Umíme česky, Anatom nebo Robomise.

  Zpracování a analýza rozsáhlých dat
  Specializace se zaměřuje na datové vědy, které vytvářejí hodnotu z obrovských datových toků tím, že sbírají, prozkoumávají, interpretují a prezentují data z různých hledisek za účelem datové analytiky, tzv. business intelligence. Uplatníte se u firem, které mají k dispozici cenná a často rozsáhlá data (např. bankovnictví, telekomunikační operátoři), ale i ve firmách poskytující technologie pro datovou analytiku v cloudech, například na pozicích Business Intelligence Analyst a Data Analyst. Nebo můžete založit start-up a uplatnit se na trhu tak jako absolvent Filip Procházka, jehož firma analyzuje data z energetických distribučních soustav.

  Bioinformatika a systémová biologie
  Láká Vás objevovat dosud neznámé vlastnosti živé hmoty s využitím informatických metod a techniky? Digitální systémová biologie nabízí možnost vytvářet počítačové modely živých organismů, na nichž je možné provádět experimenty ve virtuálním prostředí bez praktických omezení. Takto získané výsledky slouží pro návrh reálných experimentů. Výzkum má praktické dopady ve vývoji léčiv, diagnostice či terapii. Matej Troják získal Cenu děkana za svou diplomovou práci na téma Biochemického prostoru. (https://is.muni.cz/th/lgs7n/

  Zpracování přirozeného jazyka
  Chcete se stát „jazykovými inženýry”? Navrhujte inteligentní systémy, které využívají výsledky z umělé inteligence, strojového učení a lingvistiky. Budete se zabývat inteligentními počítačovými programy, bez kterých se neobejde Google nebo Seznam.cz. Vyvíjejte programy, které budou člověku rozumět, našeptávat mu ve vyhledávačích, překládat texty, automaticky odpovídat, tvořit jazykové rozbory a analyzovat velké balíky textových dat. Podílejte se na výzkumu v Centru zpracování přirozeného jazyka (NLP), jehož výzkumný tým získal řadu ocenění. Za projekt Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu získal v roce 2015 cenu Ministerstva vnitra ČR. Za spolupráci na novém encyklopedickém slovníku češtiny prestižní cenu Slovník roku 2018. Mezi pracovníky NLP Centra patří i sociální robot Karel Pepper.

  Přihlášky podávejte do 30. 4. 2020 na: https://bit.ly/AI-data-processing
  Webová adresa
  Přílohy