Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Fakulta informatiky v čele evropského projektu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost

  Masarykova univerzita je od ledna koordinátorem projektu Cyber-security Excellence Hub in Estonia and South Moravia (zkráceně CHESS), který sdružuje nejlepší týmy z Jihomoravského kraje a Estonska v oblasti kyberbezpečnosti s cílem podpořit bezpečný přechod Evropské unie k digitální společnosti.

  V rámci tohoto projektu financovaného EU bude Jihomoravský kraj úzce spolupracovat s Estonskem, které patří mezi nejvyspělejší digitální společnosti na světě a má vynikající infrastrukturu elektronické veřejné správy. Čtyřletý projekt je realizován na Fakultě informatiky, kde sídlí několik výzkumných týmů přispívajících k vědeckému pokroku v oblasti kybernetické bezpečnosti.

  Na zahajovacím setkání na Fakultě informatiky se 26. a 27. ledna poprvé osobně sešla komunita projektu CHESS. „CHESS hodlá využít místní a regionální zdroje na podporu rozvoje a udržitelnosti inovačních ekosystémů v oblastech kybernetické bezpečnosti. Máme na palubě univerzity, velké i malé firmy a vládní agentury zabývající se informační bezpečností,“ vysvětluje prof. Vašek Matyáš, koordinátor projektu CHESS.

  V rámci projektu bude vypracována společná přeshraniční strategie výzkumu a inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti, která se zaměří na šest výzkumných oblastí: Bezpečnost internetu věcí, Certifikace bezpečnosti, Verifikace důvěryhodného softwaru, Bezpečnost v blockchainu, Postkvantová kryptografie a Aspekty kybernetické bezpečnosti s orientací na člověka. Vývoji strategie napomůže realizace pilotních projektů, které posílí meziregionální spolupráci, zapojí regionální inovační ekosystémy a vytvoří předpoklady pro budoucí projekty. Budou také organizovány školení pro studenty středních i vysokých škol, akademiky a IT profesionály. 

  Specializované pracovní skupiny zajistí udržitelnost CHESS prostřednictvím integrace se strategiemi a programy financování na regionální a národní úrovni a na úrovni Evropské unie. „Pro využití výstupů projektu, zejména výsledků pilotního projektu, propojí CHESS výzkumné pracovníky a inovátory s podnikatelským školením a podnikatelskými poradenskými službami dostupnými v Estonsku a na Jižní Moravě,“ říká Raimundas Matulevičius, profesor informační bezpečnosti na univerzitě v Tartu.

  V konečném důsledku bude mít CHESS pozitivní vliv na zúčastněné instituce, zvýší jejich viditelnost, atraktivitu a potenciál generovat inovativní a využitelné výsledky výzkumu. Kromě toho CHESS vytvoří jedinečnou síť kontaktů přesahující jeho konsorcium, která propojí silné stránky Jihomoravského kraje a Estonska.

  Konsorcium CHESS se skládá z devíti partnerů a tří přidružených partnerů:

  • Masarykova univerzita (Česká republika),
  • Univerzita v Tartu (Estonsko),
  • Vysoké učení technické v Brně (Česká republika),
  • Technická univerzita v Tallinnu (Estonsko),
  • Cybernetica AS (Estonsko),
  • Red Hat (Česká republika),
  • Guardtime (Estonsko),
  • Úřad pro informační systémy, RIA (Estonsko),
  • CyberSecurity Hub (Česká republika),
  • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, přidružený partner (Česká republika),
  • Jihomoravské inovační centrum, přidružený partner (Česká republika),
  • Estonská asociace informační bezpečnosti, EISA, přidružený partner (Estonsko).

  Přílohy
  Původní zpráva na Vývěsce v IS.