Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Prestižní grant MASH přivádí Jana Křetínského „domů“ na FI MU

  Doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D. získal MUNI Award in Science and Humanities (MASH), kterou bude realizovat na Fakultě informatiky MU. Přichází z Technické univerzity v Mnichově, kde se pohybuje v oblasti formálních metod. Jako pro absolventa FI MU je pro něj grant mimo jiné příležitostí pro návrat na domovskou alma mater.

  Ocenění MASH přivádí na Masarykovu univerzitu vynikající externí vědce. Vytváří jim motivující prostředí pro tvorbu kvalitních vědeckých výsledků a dlouhodobou spolupráci s MU. Součástí grantu je vedle finanční podpory i rozvoj kancelářského a laboratorního zázemí, administrativní podpora a následná popularizace výstupů výzkumu.

  Konkrétně Křetínský se na poli teoretické informatiky dlouhodobě věnuje verifikaci systémů a optimalizaci jejich spolehlivosti a dostupnosti. Detaily nám přiblížil v nedávném rozhovoru pro galerii absolventů FI MU, kde popisuje i svoji dráhu od studenta tří fakult MU přes Institute of Science and Technology v Rakousku až na své stávající působiště na TUM. Svůj výzkum představil koncem března 2022 v rámci přednášky „Story of checking Linear temporal logic models“, která proběhla na FI MU u příležitosti řízení ke jmenování Křetínského profesorem. Jan Křetínský je v pořadí již druhým držitelem MASH, který se svým týmem obohatí výzkumné kapacity FI MU. Od roku 2018 zde působí Daniel Kráľ, který se zabvá teorii grafů.

  Jsme rádi, že můžeme Jana Křetínského a jeho tým přivítat na naší půdě a těšíme se na spolupráci.

  Přílohy