Archiv zpráv a událostí

Z fakulty

 • Obrázek

  Informace FI MU v souvislosti s COVID-19

  Fakultní aktuality k opatřením COVID-19

  Aktuální informace v souvislosti s COVID-19 na FI MU k 3. 3. 2022 jsou:

  3. 3. 13:00

  *Od pondělí 7. 3. se univerzitní COVID-19 semafor přepne do bílé.

  17. 2. 14:00

  *Od pondělí 21. 2. se univerzitní COVID-19 semafor přepne do zelené

  15. 2. 14:00

  *Aktualizace opatření v rámci žlutého semaforu 

  *Opatření děkana č. 3/2022 k prevenci šíření onemocnění COVID-19

  * Rozhodnutí rektora MU č. 2/2022 - Mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19

  17. 1. 8:00

  Nová opatření v souvislosti s prevencí šíření COVID-19:

  * Směrnice č. 1/2022 Rozvržení a evidence pracovní doby na FI MU
  **  Opatření děkana č. 1/2022 k prevenci šíření onemocnění COVID-19 

  *** Rozhodnutí rektora MU č. 1/2022 - Mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19

  10. 1. 19.00

  *V pondělí 17. 1. 2022 bude zahájeno povinné testování zaměstnanců MU na COVID-19, a to na základě Mimořádného opatření MZČR ze dne 5. 1. 2022.

  4. 1. 14:00

  * Ve středu 5. 1. 2022 bude možné se nechat naočkovat proti COVID-19 v prostorách Fakulty informatiky MU, a to od 14 do 19 hodin v místnosti C304. Tato možnost platí pro zaměstnance, akademiky, studenty i vaše blízké (starší 16 let). 

  Pro více informací sledujte:

  studenti: https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-studenty#ockovani

  zaměstnanci: https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-zamestnance#ockovani

  7. 12. 12:00

  * Ve čtvrtek 9. 12. 2021 bude možné se nechat naočkovat proti COVID-19 v prostorách Fakulty informatiky MU., a to od 14 do 19 hodin v místnosti C304. Tato možnost platí pro zaměstnance, akademiky, studenty i vaše blízké (starší 16 let). 

  Pro více informací sledujte:

  studenti: https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-studenty#ockovani

  zaměstnanci: https://www.muni.cz/koronavirus/informace-pro-zamestnance#ockovani

  23. 11. 10:00

  * Opatření děkana Fakulty informatiky Masarykovy Univerzity č. 12/2021 - Opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19.

  20. 11. 20:00
  *
   Masarykova univerzita přejde od 22. listopadu na žlutý semafor  

  1. 11. 8:00
  * Opatření děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 11/2021 v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19

  21. 10. 8:00
  *
  Masarykova univerzita přejde od 25. října na zelený semafor  

  10. 9. 11:00
  * Výuku v podzimním semestru upravuje Rozhodnutí děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 4/2021

  24. 8. 18:00
  * Harmonogram akademického roku, který bude zahájen 13. 9. 2021 zůstává beze změn. Zahájení akademického roku a plánované akademické obřady jsou připravovány v prezenční podobě. 

  17. 8. 20:00
  Vláda stanovila podmínky pro bydlení na kolejích

  9. 8. 12:00
  * Výzva ČKR studujícím k očkování: Studenti, dejte se naočkovat, vyzvali rektoři

  1. 7. 18:00
  * Univerzita přechází na bílý semafor, končí testování zaměstnanců i studentů

  28. 5. 11:00
  * Masarykova univerzita přejde od 31. května na zelený semafor

  24. 5. 11:00
  * Vláda ČR: Nová opatření v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR
  ** změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19
  ** změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol

  30. 4. 11:00
  * Masarykova univerzita vyhlásí od pondělí 3. května žlutý stupeň semaforu. Očkování pedagogů je od 3. 5. také možné.

  23. 4. 14:00
  * Umožnění individuálních konzultací na FI

  29. 3. 15:00

  * Účinnost všech platných opatření byla prodloužena do 11. 4. 2021.

  16. 3. 14:00

  * Opatření děkana FI MU č. 4/2021 k povinnému testování zaměstnanců na SARS-CoV-2 

  12. 3. 16:00

  * Povinné testování na COVID-19 platí i pro zaměstnance MU: https://www.muni.cz/koronavirus/aktuality/povinne-testovani-na-covid-19-plati-i-pro-zamestnance-mu 

  * Předchozí opatření děkana FI MU č. 2/2021 z 1. 3. v souvislosti s onemocněním COVID-19: https://is.muni.cz/auth/do/fi/uredni_deska/predpisy/opatreni/Opatreni_dekana_2_2021_v_souvislosti_s_COVID-19.pdf

  4. 3. 16:30
  * MU nařídila home office a připravuje systém očkování zaměstnanců: https://www.em.muni.cz/udalosti/13738-mu-naridila-home-office-a-pripravuje-system-ockovani-zamestnancu

  18. 2. 13:30

  * Rozhodnutí děkana FI MU č. 2/2021 o výuce v semestru jaro 2021 formou on-line komunikace elektronickými nástroji: https://is.muni.cz/auth/bb/FI/bcmgr/rozhodnuti-dekana-c-2-2021-o-vyuce-v-semestru-jaro-2021/

  7. 1. 22:00 

  * Novinky ve vládních krizových opatřeních o omezení provozu škol a školských zařízení:
  ** účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník)
  ** účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob

  28. 12. 11:00
  * MU přejde po svátcích na červený stupeň semaforu:
  https://www.muni.cz/koronavirus/aktuality/muni-prejde-po-svatcich-na-cerveny-stupen-semaforu

  7. 12. 11.00
  * Univerzitní semafor se mění z červené na žlutou:
  https://www.em.muni.cz/udalosti/13462-univerzitni-semafor-se-prepina-do-zlute-barvy

  12. 10. 13:00
  * MU se od 12. 10. přepíná na červenou barvu semaforu:
  https://www.em.muni.cz/udalosti/13290-muni-se-od-pondeli-prepne-na-cervenou-barvu-semaforu

  2. 10. 16:00
  * Vítáme srdečně prváky! Ke zdárnému začátku studia v čase korony
  doporučujeme URL:
  ** https://www.muni.cz/studenti/ceka-vas-prvak-poradime-co-by-vam-nemelo-utect
  ** https://www.em.muni.cz/student/13064-10-zakladnich-kamenu-na-kterych-postavit-sve-studium,
  ** IS MU https://is.muni.cz/do/mu/prvaci/ a FI MU
  ** https://www.fi.muni.cz/tech/lets-get-started-at-fi.html
  ** https://www.fi.muni.cz/students/.

  2. 10. 11:00
  * Rozhodnutí děkana FI MU o online výuce po celý podzimní semestr vč. zkouškového období:
  https://is.muni.cz/do/fi/uredni_deska/predpisy/ostatni_dokumenty/Rozhodnuti_dekana_4_2020_online_vyuka.pdf

  1. 10.
  * Vzkaz děkana FI MU Jiřího Zlatušky studujícím k nadcházejícímu semestru v on-line podobě: https://is.muni.cz/auth/bb/FI/zfakulty/105742610/

  23. 9.
  * Krajská hygienická stanice v Brně omezuje výuku na VŠ s účinností od 23. 9. 2020: https://www.khsbrno.cz/admin/upload/uredni_deska/ud_772_1405.pdf

  22. 9.
  * Aktuální barva univerzitního semaforu je ŽLUTÁ.
  https://www.muni.cz/koronavirus/univerzitni-semafor#zluta
  Jednotlivé fakulty a pracoviště mohou vyhlásit vyšší stupeň pohotovosti.

  21. 9.
  * Nejpozději do 25. září 2020 bude vyhlášeno, jak bude vypadat nadcházející semestr na MU. Provoz RMU se s účinností od 14. září 2020 řídí Opatřením MU č.7/2020 - Plán protiepidemických opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 na rektorátu.

  9. 9.
  * Od 10. září je na FI MU zavedena povinnost nošení roušek zakrývajících nos a ústa ve vnitřních prostorách fakulty (zejména společné prostory jako chodby, posluchárny, výtahy) a dodržování odstupů v místech s větší koncentrací osob.

  8. 9.
  * MU vyhlásila koronavirový semafor MU: https://www.muni.cz/koronavirus/
  Barvu fakultního semaforu najdete v IS MU, kde ji sledujte a repektujte.

  15. 5.
  * Instrukce pro zahraniční studenty, jak aktuálně vstoupit na území Česka
  najdete na webu:
  https://www.muni.cz/koronavirus/aktuality/instrukce-pro-zahranicni-studenty-jak-aktualne-vstoupit-na-uzemi-ceska?fbclid=IwAR1xcz0PD8y5Ca1cDGEL_A8nAlk4dnTtPvnmAp93ubP-l-zFjalZKFo-wEw

  27. 4.
  * Zveřejněna metodika zkoušení a ukončení předmětu v JS 2020 na MU:
  https://is.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Metodika/studijni_odbor/ML_1_2020_Metodika_distancniho_zkouseni_a_ukonceni_predmetu.pdf

  3. 4.
  * MV ČR průběžně informuje o možnostech cestování do a z ČR:
  https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART#Aktuality

  2. 4.
  * FI má k dispozici další paletu informatických informačních
  kurzů a zdrojů z IEEE (do 30. 6. zdarma):
  https://ezdroje.muni.cz/prehled/obor.php?lang=cs&id=23

  27. 3.
  * Odzkoušená platforma pro synchronní komunikaci na FI (SDZ, státnice,
  příp. synchronní výuka) je Zoom. Lze využívat i limitovaný počet
  komerčních licencí po registraci na https://cesnet.zoom.us a požádání
  (Miloš Liška).

  26. 3.
  * MU posunula konec zkouškového období do konce září a začátek podzimního
  semestru na 5. 10.: https://www.muni.cz/koronavirus#vyuka

  23. 3.
  * Masarykova univerzita bude bez kontaktní výuky nejméně do poloviny května:
  https://www.em.muni.cz/udalosti/12660-univerzita-bude-bez-kontaktni-vyuky-nejmene-do-poloviny-kvetna

  20. 3.
  * Včera proběhlo veřejné zasedání senátu v distančním režimu a dnes
  skončila e-volba: návrh rozpočtu FI byl jednomyslně schválen.
  Zkušenosti s novou formou zasedání budou aplikovány v zasedání senátu MU.
  * Krizové centrum MU zřídilo Dobrovolnické centrum MU a jeho web:
  https://www.munipomaha.cz
  * Způsoby a postupy distanční výuky na FI jsou koordinovány studijními
  proděkany a zkušenosti výuky jednotlivých předmětů jsou sdíleny
  a vyhodnocovány, zvažuje se i využití kursů Coursera.

  19. 3.
  * FI-specifická diskuse k distančnímu studiu na FI z důvodu pandemie:
  https://is.muni.cz/auth/discussion/FI/koronavirus/
  * MU přesunula termín TSP do bakalářského studia na červen:
  https://www.em.muni.cz/udalosti/12644-univerzita-presunula-testy-prijimaciho-rizeni-na-cerven

  18. 3.
  * MU koordinuje a nabízí pomoc dobrovolníků:
  https://is.muni.cz/do/mu/koronavirus-2020/dobrovolnicka_pomoc_muni.pdf
  * GA ČR ruší grantové soutěže a znovuvypisuje je s novými termíny:
  https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/

  17. 3.
  * Diskutujme v ISu:
  ** Veřejné zasedání senátu ve čtvrtek proběhne formou diskusního fóra v ISu:
  https://is.muni.cz/auth/discussion/akademicky_senat_fi_-_19_brezen_2020/
  ** Pro sdílení zkušeností s distanční výukou sledujte:
  https://is.muni.cz/auth/discussion/distancni_vyuka/

  16. 3.
  * Vedení FI dnes již nezasedne kontaktně, ale bude používat
  kromě emailu elektronické prostředky typu diskusní fórum ISu.

  15. 3.
  * Rektor Bareš k opatřením na MU:
  https://www.em.muni.cz/udalosti/12626-video-rektor-bares-k-opatrenim-v-souvislosti-s-koronavirem
  * Opatření děkana FI k elektronizaci jednání:
  https://is.muni.cz/auth/bb/FI/uredni/99299575

  14. 3.
  * Fakultní nemocnice v Brně hledá dobrovolníky z řad _studentů FI_, kteří
  jsou ochotni pomoct s _přeinstalací počítačů_ po kybernetickém útoku.
  Vyplňte tento dotazník: https://muni.cz/go/dobrovolnik
  * Informace k vyhlášenému nouzovému stavu z MU pro anglicky mluvící
  studenty a zaměstnance:
  https://www.muni.cz/en/coronavirus/articles/czech-government-announces-state-of-emergency-due-to-novel-conovirus

  13. 3.
  * fakultní informace a možnosti k distanční formě studia
  je možné sdílet zde: https://is.muni.cz/go/fi-distancni-vyuka;
  * Coursera uvolňuje své kursy bezplatně pro studium, MU
  požádala o zapojení do Coursera for Campus Response Program:
  https://www.coursera.org/coronavirus/;
  * lhůta pro rušení zapsaných předmětů na MU pro jarní semestr
  se prodlužuje do 27. 3.:
  https://is.muni.cz/auth/bb/FI/uredni/99252383/;

  12. 3.
  * prodloužení zrušení kontaktní výuka, výukové aktivity mohou do 13. 4.
  probíhat pouze distanční formou;
  * fakulta je pro studenty _zavřená_, vstup do budovy na Botanické 68a mají
  pouze osoby s pracovně-právním vztahem k fakultě (úvazek/DPP/DPČ),
  a to _pouze_ hlavním vchodem či vchodem z garáží;
  * FI-specifické informace jsou aktualizovány na vývěsce IS:
  https://is.muni.cz/auth/bb/FI/zfakulty/koronavirus;

  11. 3.
  * mimořádné opatření rektora:
  https://is.muni.cz/auth/bb/MU/dalsi/99189222;
  * odkládá se udělení čestného doktorátu prof. Anderssonovi;

  10. 3.
  * zřízena stránka MU pro celouniverzitní aktuality:
  https://muni.cz/koronavirus/ a https://muni.cz/en/koronavirus/;
  * vyhlášeno rektorské volno a opatření FI MU ke zrušení kontaktní výuky:
  https://is.muni.cz/auth/bb/FI/uredni/99153625;
  * uzavření počítačových učeben FI:
  https://is.muni.cz/auth/bb/FI/uredni/99151582.

  Přílohy