News and events archive

No or invalid news feed specified


Available feeds

abbreviation Title Czech title
title From the faculty Z fakulty
media About us in media Napsali o nás
czv not available in English Celoživotní vzdělávání
bcmgr Bachelor and master studies Bakalářské a magisterské studium
bc not available in English Předmětové aktuality Bc.
int International studies Zahraniční studia
mgr not available in English Předmětové aktuality Mgr.
ovv Research & development Výzkum a vývoj
phd Doctoral studies Doktorské studium
spp Industrial partners and CERIT SP Průmyslové partnerství a CERIT SP
mu-abs not available in English Absolventi
mu-news News Události
mu-stud Student Student
mu-sci Science Věda & výzkum
mu-comm not available in English Komentáře
mu-sport not available in English Sport
mu-theme not available in English Téma
mu-dyk not available in English Víte...?
test not available in English Test