Event Photo Gallery

2015-09-06 K-SCUK

Date 6.-13. 9. 2015
Place Mohelský mlýn, Mohelno

Description
6. až 13. září se konal K-SCUK, soustředění pro nadané středoškoláky, kteří jsou úspěšnými řešiteli korespondenčních seminářů KSI (informatika) nebo KEKS (ekologie) pořádaných Masarykovou univerzitou.
Soustředění mělo odborně-zábavný charakter, program se skládal z přednášek (například Úvodu do umělé inteligence nebo Entolomogie), praktických workshopů a zahrnoval i zpracování vlastních projektů. Cílem projektu bylo sestavit horkovzdušný balón, který unese webkameru a nafotí okolí. Celkem se zúčastnilo 22 studentů, kteří soustředění hodnotí velice kladně a těší se na další ročník.
--
KSI, neboli Korespondenční seminář z informatiky, je celoroční soutěž pro studenty středních škol a víceletých gymnázií z České i Slovenské republiky organizovaná studenty Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Cílem semináře je seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit programátorské, matematické a logické myšlení.