Event Photo Gallery

2007-09-00 K-SCUK

Date týden v září 2007
Place Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

Description
První ročník týdenního soustředění K-SCUK pro řešitele korespondenčního semináře z informatiky (KSI) a ekologie (KEKS) proběhl na Kaprálově mlýně. Účastníci si užili řadu odborných přednášek i zážitkového programu.