Event Photo Gallery

2008-09-00 K-SCUK

Date týden v září 2008
Place Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna

Description
Druhý ročník týdenního soustředění K-SCUK pro řešitele korespondenčního semináře z informatiky (KSI) a ekologie (KEKS) se opět uskutečnil na Kaprálově mlýně. Účastníci si užili řadu odborných přednášek i zážitkového programu zakončené slavnostním předání diplomu (o absolvování K-SCUKu).