Event Photo Gallery

2021-05-31 Jmenování Jiřího Sochora emeritním profesorem

Date 31. 5. 2021

Description
Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš předal v pondělí 31. května 2021 jmenovací dekrety šesti emeritním profesorům, jedním z nich byl i prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. z Fakulty informatiky.

Profesor Sochor stál na FI u zrodu Katedry počítačové grafiky a designu a až do roku 2014 působil jako její vedoucí. Do roku 2012 rovněž zastával funkci proděkana pro studijní programy.