Event Photo Gallery

2024-01-26 Den otevřených dveří 3

Date 26.1.2024
Place Fakulta informatiky

Description
V pátek 26. 1. 2024 zavítalo na FI přes 350 zájemců o studium na náš Den otevřených dveří, tentokrát pro uchazeče o Bc. i Mgr. studium. Kromě tradiční přednášky děkana Jiřího Barnata či studentské prezentace zahrnoval program na tomto DOD i moderovanou debatu se zástupci bakalářských i navazujících studijních programů. Nechyběly ani exkurze po prostorách fakulty, kterých se tentokrát zúčastnilo celkem 14 zástupců z řad fakultních laboratoří, průmyslových partnerů, spolků a jiných projektů.