Event Photo Gallery

2023-12-18 Den otevřených dveří 2

Date 18. 12. 2023
Place Fakulta informatiky

Description
Více než tři stovky zájemců o studium na FI, včetně jejich rodinných příslušníků a přátel, zavítalo v pondělí 18. prosince 2023 na náš druhý Den otevřených dveří. Program tradičně zahájil děkan Jiří Barnat svojí přednáškou o možnostech studia, následovaný pohledem ze studentské perspektivy. Nově byla na programu debata uchazečů se studujícími všech čtyř bakalářských programů, která otevřela témata jako dostupnost studentského bydlení, přátelskost a tolerance fakultního prostředí či varianty studijních plánů. Následující exkurze po fakultě přinesly desítku stanovišť našich výzkumných týmů, průmyslového partnera Seacomp, Spolku přátel severské zvěře nebo nabídku zahraničních výjezdů Do světa s FI MUNI.