Event Photo Gallery

2023-12-08 CHESS Industrial Day

Date 8.12.2023
Place Fakulta informatiky MU, Cybersecurity Laboratory

Description
V pátek 8. prosince 2023 se na Fakultě informatiky konal první CHESS Industrial Day – klíčový den pro setkání odborníků z průmyslu a akademické oblasti zaměřených na formální metody v softwarovém inženýrství. Program zahrnoval prezentace o využití, výhodách a omezeních formálních metod v praxi a ukázky nástrojů. Akce nabídla skvělou příležitost k výměně praktických zkušeností s metodami a nástroji pro analýzu, ověřování a testování softwaru.

Letošní CHESS Industrial Day ukázal sílu spojení teorie a praxe ve formálních metodách. Tato akce nejen poskytla platformu pro sdílení znalostí, ale také nastínila směr, kterým se bude ubírat vývoj softwarových nástrojů a metod.