Event Photo Gallery

2023-11-02 Den otevřených dveří 1

Date 2.11.2023
Place Fakulta informatiky MU

Description
První ze Dnů otevřených dveří na Fakultě informatiky MU v akademickém roce 2023/2024 přivítal přes 250 návštěvníků z řad možných uchazečů a jejich rodinných příslušníků. Vedle možností studia jsme ukázali i široké spektrum vědeckých témat, kterými se zabývají naše laboratoře, ať už jde o tajemství kyberbezpečnosti, příklady interakce člověka s počítačem, nebo třeba zákulisí filmové tvorby každoročního Filmového festivalu FI MU. Novinkou byl Minecraft fotokoutek, který zájemce díky umělé inteligenci přenesl do prostředí fakulty vystavěného ze známých kostiček.