Event Photo Gallery

2023-04-26 MUNI Innovation award 2023

Date 26. 4. 2023
Place CEITEC MU

Description
MUNI Innovation Award je ocenění studentů a zaměstnanců MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU.

Ocenění MUNI Innovation Award 2023 převzali za Fakultu Informatiky RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. a RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. při slavnostním udílení těchto cen na Business Research Foru dne 26. 4. 2023 v pavilonu CEITEC MU v Univerzitním kampusu Bohunice.