Event Photo Gallery

2022-05-19 Den s průmyslovými partnery

Date 19.5.2022
Place Fakulta informatiky MU

Description
Ve čtvrtek 19. května 2022 se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) uskutečnil Den s průmyslovými partnery (Den SPP).

Tato celodenní akce nabízí studentům a široké veřejnosti možnost seznámit se s tím, jak probíhá spolupráce mezi FI MU, firmami a studenty, a co všechno tato spolupráce přináší.

Do Dne SPP se zapojilo celkem 28 firem. V tematických blocích vystoupilo 15 řečníků z řad firem pod vedením tří zkušených moderátorů. Studenti mohli navštívit šest workshopů pořádaných firmami a Kariérním centrem MU.