Event Photo Gallery

2019-10-11 Donald Knuth - "Fantasia Apocalyptica", multimediální varhanní oratorium

Date 11.10.2019
Place Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Brno

Description
Česká premiéra varhanního oratoria "Fantasia Apocalyptica" (dle biblické knihy Zjevení svatého Jana) za osobní přítomnosti autora, prvního čestného doktora FI MU Donalda E. Knutha. Varhaník Jan Rotrekl zahrál na nové varhany z varhanářské dílny Hermanna Mathise v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.