Event Photo Gallery

2019-10-09 Přednáška Dany Stewarta Scotta

Date 9.10.2019
Place Refektář Mendelova muzea MU, Augustiniánské opatství

Description
V rámci akce "Týden s laureáty Turingovy ceny" a oslav 25. výročí Fakulty informatiky MU se ve středu 9. října 2019 konala v Mendelově muzeu přednáška "Enumeration Operators, Probability, Type Theory", kterou přednesl Dana Stewart Scott, emeritní profesor výpočetní techniky, filozofie a matematické logiky na Carnegie Mellon University.
Raná společná práce prof. Scotta na teorii automatů s Michaelem Rabinem jim vynesla cenu ACM Turing Award v roce 1976, zatímco jeho spolupráce s Christopherem Stracheyem v 70. letech položila základy moderních přístupů k sémantice programovacích jazyků. Pracoval také na teorii množin, teorii modelů, modální logice, topologii a teorii kategorií.