Event Photo Gallery

2019-06-03 Finále studentské soutěže SVOČ 2019 v matematice a informatice

Description
Závěrečné kolo jubilejního 20. ročníku Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice se uspořádalo v Brně ve dnech 2.–4. června 2019 společně Fakultou informatiky a Ústavem matematiky a statistiky Masarykovy univerzity.

Samotné soutěžní klání proběhlo v pondělí 3. června v budovách Fakulty informatiky. Přehlídka soutěžních prací se konala po sekcích od rána do brzkého odpoledne, vyhlášení výsledků pak následovalo během večerního rautu.