Event Photo Gallery

2018-12-14 Den otevřených dveří

Date 14.12.2018
Place Fakulta informatiky MU

Description
Další den otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě informatiky MU byl uspořádán 14. prosince 2014. Zájemci získali aktuální informace a prohlédli si prostory a specializované laboratoře fakulty v areálu Botanická.