Event Photo Gallery

2016-09-08 Prvákoviny

Date září 2016
Place Fakulta informatiky MU

Description
Jako každý rok se začátkem září uskutečnily na FI Prvákoviny - informační a seznamovací setkání studentů prvního ročníku. Byly zorganizovány týmem lektorů, studentů vyšších ročníků, ve čtyřech dvoudenních akcích: 6.-7.9., 8.-9.9., 13.-14.9. a 16.-17.9.2016. Všechny termíny byly zcela naplněné. Noví studenti se dozvěděli velké množství informací o studiu na fakultě, o univerzitě, informačním systému MU a také o městě Brně.