Event Photo Gallery

2016-05-20 Filmový festival Fakulty informatiky - FI

Date 20.5.2016
Place Fakulta informatiky MU

Description
Již pošestnácté představili studenti univerzity svou původní filmovou tvorbu na Filmovém festivalu Fakulty informatiky MU. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc. a primátora města Brna Ing. Pavla Vokřála proběhlo promítání autorských filmů dne 20.5.2016 večer, na Fakultě informatiky MU a paralelně v Univerzitním kině Scala.

Na festivalu bylo promítnuto celkem dvacet snímků, z nichž většina vznikla v rámci předmětů PV110 Základy filmové řeči a PV113 Produkce audiovizuálního díla. První místo v diváckém hlasování obsadila sci-fi komedie Vysněná domácnost, která vypráví o touze ovládat naše blízké. Druhé místo získal Distingovaný pán o bizarním večeru hlavního hrdiny. Třetí příčku obsadila parodie Game of Phones. Odborná porota pak ve své kategorii vybrala jako vítězný snímek vizuálně hypnotický cute_cats.avi