Event Photo Gallery

2016-01-21 Den otevřených dveří

Date 21.1.2016
Place Fakulta informatiky MU

Description
Ve dnech 21. ledna, 27. ledna a 2. února 2016 uspořádala Fakulta informatiky dny otevřených dveří pro zájemce o studium. Účastníci byli informováni o možnostech studia, seznámeni s formami a obsahem studijních programů a oborů i s možnostmi následného uplatnění. Zájemci si poté prohlédli vybavení fakulty a vybraných laboratoří.