Event Photo Gallery

2015-10-13 Přednáška prof. Henzingera

Date 13.10.2015
Place Fakulta informatiky MU

Description
Dne 14.10.2015 udělila Masarykova univerzita na návrh Fakulty informatiky čestný doktorát prof. Thomasi A. Henzingerovi.
Prof. Henzinger je president prestižního Institute of Science and Technology, Austria. Doktorát získal v informatice na Stanfordské univerzitě (1991) a čestný doktorát na Fourier University v Grenoble (2012). Jeho výzkum se týká moderní teorie systémů, zejména algoritmů a nástrojů pro návrh a verifikaci software, hardware a embedded systémů. Je jedním z nejvíce citovaných informatiků, význam jeho výsledků indikuje h-index 90 a přes 42000 citací.
Den před udělením čestného doktorátu MU proslovil prof. Henzinger přednášku na téma "Reactive Systems: A Powerful Paradigm for Modeling and Analysis from Engineering to Biology" na informatickém kolokviu FI MU.