Event Photo Gallery

2015-05-15 XV. Filmový festival FI

Date Fakulta informatiky MU
Place 15.5.2015

Description
Vážení přátelé filmového umění,
srdečně vás vítáme na Filmovém festivalu Fakulty informatiky, kde letos již popatnácté studenti MU představí svou původní filmovou tvorbu. Pod záštitou děkana FI MU prof. RNDr. Michala Kozubka, Ph.D. a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála proběhne promítání původních autorských filmů dne 15. 5. 2015 večer, opět na Fakultě informatiky MU.

Letošní ročník má motto střih!

Uvidíte výsledek snahy studentů MU o vyjádření se filmovou řečí, kdy desítku profesí, prakticky vše od námětu až po produkci, si dělají malé týmy studenti svépomocí, pod mentorstvím pedagogů. I letos se do přípravy se zapojily týmy studentů několika fakult MU a také studenti herectví JAMU.

Doufáme, že si každý z nabízeného menu vybere alespoň některý snímek, který navrhne na ocenění v divácké anketě, jejíž vyhlášení proběhne na závěr festivalu. Zástupci sponzorů a odborné poroty předají věcné ceny sponzorů.

Petr Sojka, Robert Král, Radovan Hakl, Josef Víšek